Aivars Neibarts. Eilės

Iš latvių kalbos vertė Arvydas Valionis

Aivaras Neibartas (1939–2001) – latvių poetas, daugelio legendinių dainų autorius, metaforų karalius ir naujažodžių kūrėjas. Per keturis kūrybinio darbo dešimtmečius išleido aštuonis poezijos rinkinius. Po tragiškos poeto žūties latvių skaitytoją pasiekė iš rankraščių atgimusios dar šešios poezijos knygos. Jo kūrybai būdinga neribota fantazija, paradoksali, kartais ironiška mąstysena.

Vertėjas

***

Metu dienas kaip

kortas –

buriu

likimą savo.

Tada Ryga kaip

ragana

sumaišo

mano kortas ir

pati

pradingsta

tirštoje migloje kaip

šviesa brangakmeny.

***

Spragsi

gaidys

Šv. Petro bažnyčios smailėj,

snape

balaną,

degančią žvakelę,

laiko.

Ir aš suprantu ir tą

gaidį, ir tą

žvakelę

suprantu.

***

Aš įlipau

į amžinybę kaip

į mielą traukinį, bet mane

pagavo dievas kaip

bilietų kontrolierius

ir liepė

bilietą parodyti.

Aš rodau dievui

savo širdį.

„Ko čia maivaisi?!“

sako dievas

ir Torniakalnio stotelėje

išveja mane iš

amžinybės kaip iš

traukinio lauk.

***

Torniakalnis man

rodo

liežuvį baltą

Torniakalnis

serga nes

Torniakalniui

įsimetė

žiema tarsi raupai

Torniakalnis man

rodo

sniegą kaip

liežuvį baltą

***

aš nutveriu

žodį kaip

vanagas snapu ir

tempiu į

eilėraštį savo

***

Fantazija

pagauna mane kaip

kregždutė uodą.

***

Pelė peluos

grūdo gardaus

uostinėja –

aš ieškau savęs

prisiminimuose savo.

***

Puode pasodinau

geltoną pirštą –

riebi špyga

išaugo.

Diskusija

Aš stengiausi

įrodyti

sliekui, te

sliekas

šliaužia nuo

kelio, bet

sliekas

nešliaužia nuo

kelio.

Tada paskutinis (pats

kilniausias)

mano argumentas –

manoji pėda

didelė…

***

Temidė

(užrištomis akimis)

taikosi.

Taikosi

Temidė – prie

sienos stovi

teisiamieji

(atsimerkę)…

Skulptorius

įeiti

į akmenį kaip

į vandenį iki

smakro ir dar

giliau ir

įnerti

į akmenį kaip

į ežerą iki

dugno ir dar

giliau ir

akmens

sielą kaip

nuskendusią pilį

rasti ir

akmens

sielą

pilį nuskendusią vėl

saulelėn iškelti

***

Šiąnakt aš

atidengiau

šokių aikštelę –

žvakę uždegiau.

…Dūzga

mažoji nakties muzika, ir

drugeliai tarsi

pagonys

šoka

žvakės liepsnoje kaip

šokių aikštėj

ugningus

savo šokius…

Bet tuojau aš vėl

šiąnakt

uždengiau

šokių aikštę – žvakę

užgesinau ir užlipęs

ant kelmo kaip

į tribūną garsiai

pats savimi džiaugiausi:

„Vai, koks didis humanistas!“

***

Akiratis ištemptas kaip

styga, kaip

virvė

akiratis ištemptas.

Mano siela po

akiratį vaikšto, tarsi

saulė po

akiratį vaikščiotų, tarsi

akrobatas cirke ant

virvės vaikščiotų.

Žvelgiu į

savo sielą ir

(jau ne pirmą kartą)

matau – tarsi

šviesumą matau, tarsi

cirko vaidinimą žiūriu.

O mano siela

vis dar po

akiratį vaikšto…

Nutikimas

Darbas ima

degti.

Juk nesu

čia koks

ugniagesys.

Darbas

dega.

Ką čia vienas aš,

vargšas žmogelis,

galiu kažką

padaryti.

Darbas

tebedega.

Apskritai – kur

žiūri

viršininkai?

Ir darbas

sudega iki pačių

pamatų.

Gerai, kad pats neužsidegiau…