Inese Zandere. Eilės

Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas

Inesė Zanderė (g. 1958) – poetė, vaikų knygų autorė, redaktorė, leidėja. Gimė Latvijos palietuvėje, Duobelėje. Studijavo filosofiją Latvijos universitete, dirbo leidyklose ir spaudoje, buvo viena iš žurnalo „Rīgas Laiks“ sumanytojų, jo redaktorė (1993–2008). Nuo 2004-ųjų savo pačios įkurtos vaikų literatūros leidyklos „Liels un mazs“ vyriausioji redaktorė, skiria daug energijos ugdyti vaikų literatūrą.

Išleido penkis eilėraščių rinkinius: „Knygelė“ (Grāmatiņa, 1983), „Laimingas melas“ (Laimīgie meli, 1988), „Juodosios gyvatės kepykla“ (Melnās čūskas maiznīca, 2003), „Paukščio miegu“ (Putna miegā, 2014), „Paveldėjimai“ (Mantojumi, 2021), poezijos rinktinę „Iš mažens“ (No mazā, 2015), prozos knygą „Laivo žurnalas“ (Kuģa žurnāls, 2016), daugiau kaip dvi dešimtis poezijos ir prozos knygų vaikams, taip pat dokumentikos knygų. I. Zanderė rašo operų libretus, animacinių filmų scenarijus, daugeliui jos eilėraščių sukurta muzika, rodyta poezijos spektaklių. Kūrybos versta į anglų, rusų, švedų, čekų, vengrų, ukrainiečių, vokiečių, lietuvių ir kitas kalbas. „Esama tiesiog poetų, o esama kultūros fenomenų. Inesė Zanderė neabejotinai priskirtina tokiems“, – tvirtina literatūros kritikė Anda Baklanė.

9-ajame deš. I. Zanderė drauge su Pėteru Brūveriu ir kitais latvių poetais vasaros kursuose Vilniuje mokėsi lietuvių kalbos ir užmezgė draugystę su daugeliu lietuvių kolegų. Patikima Lietuvos ir lietuvių bičiulė iki šiolei.

Vertėjas

sodas prie mėmelio

rytas lūpas prispaudęs prie aprasojusio lango

ir rūką išsklaidęs kad lipdama suklupčiau

ant savo širdies neatsibudusios

už mėmelio oras kalba dviem kalbomis

aš vieną mėnesį mokyta

o antrą mėma

pienas palietas liežuvis susipynęs

bet saldžiai šnabžda rasa

iš kur ta tyla

tokia šalta rasa

dangus perpus perpjautas

ir kruvinas dalgis žybsi už mėmelio

per viksvą rūkas

man ant rankų krinta

švarūs marškiniai sulankstyti siūlė į siūlę

su gyvenimu pavedamu

savo pjovėjui

už lango rytas

o širdis neatsibudusi

aštrus žalčio pusmėnulis ašarotas rasos karolėlis

kas rytą

per sodą miglotam sapne suvyniotą

išeinu su sąsiuviniais ištaisytais

ir trisdešimt septyniais vaikais po širdžia

dar pilka purplelytė kas rytą

žinda baltą kreidą iš obelies gyslos

ir užsisvajoję žiedlapiai byra

rusnė

atleisk man dieną saulėtą jau bai̇̃gta rauda ir miršta

reginčio žvilgsnio džiaugsmą likusį nepatirtą

pro šalį slydo laivelis bangavo vandenio protas

likau nuošaliai ant kranto lyg pamirštas meškerio kotas

ant stogo lėbavo paukščiai ir vėjy plazdėjo skardos

diena tiek balsų turėjo neatsiliepė vardas

tą kevalą žmogui lemtą nešt ligi kranto tuštmės

leisk nuauti kaip sunkų batą prižėlusion upėn sviest

įtekėti į kuršių įlanką kur ničnieko nepaimi

tik pačiu akies krašteliu – upė trys gluosniai karvė

jei man saulė

jei man saulė ranką duotų jei man saulė

ranką duotų man žieduotą ranką duotų

man žieduotą rausvo aukso man žieduotą

rausvo aukso laivėn keltų rausvo aukso

laivėn keltų nusivestų laivėn keltų

jūrom marėm nusivestų jūrom marėm

per jų saulę kiaurai eičiau per jų saulę

kiaurai naktį augalinę kiaurai eičiau

vešlią naktį ankstų rytą vešlią naktį

ten už dauguvos tą rytą ankstų rytą

ten už dauguvos pasaulio dar už saulės

vis žvalgyčiaus

tėviškės

vilkdalgis

I
vėlių mergelės

driekias jų kelias blyškiom galulaukėm

išryt langelį rasotą jų kvapas nugula

it lino sauja lengva kiltis

dulkių gniužulas irsta nubėga smiltis

ne romūs tėvai galvomis žilstančiom

ne rūpesčių motinos rankom pailsusiom

ne pulkas brolių prikritusių karus

mergelės tyli –

aš aiškinu jūsų sapnus

mokat šypsotis akim laimingom

mokat kalbėti žvilgiai balsingai

man jūsų meilė užginta.

jūs mokat būt rudens rūke

tik jau ne jaujoj prie dengto stalo

kur vėlės šnabžda gyviesiems savo

žinau kur eiti ieškoti verta

tik užkeltųjų tai nepraverkit

ano pasaulio vartų

II
karališkos sekstinos

įsiklausiau nustebęs į tave

atrodė – balto sodo gilumoj aš stoviu

ir snigusiam ilgai sapnų sniege

jaučiuosi džiaugsmo šiltoje vergovėj

kol akys atitirps it ledo mėliai

kol nušviesės mana pilis ir vėlei

aš šypseną radau ji palengva

kaip sniegas ant sunkių purvynių krenta

va baltas kelias tuo keliu atgal

abu mes į savus namus parkankam

lėtai per seną slenkstį tu žengi

ir skaudulį šypsniu pasitinki

rekviem mūsų kaimynui

nebuvo jis mūsų –

visai betgi savas

net ne savo motinos vargšas senas vaikas

dėl jo motina beveik užmiršo numirti

jai buvo taip šalta

lyg rankos skubėtų suspėt

surinkti glėbin visą sniegą ir šaltį ir perduoti mums –

tiems maloniems prašaliečiams

kuriems čia saulė priklauso

jis šio gyvenimo nesuprato

užpuolė kirviu kad perkirstų kraujagysles kuriom teka jo elektra

krosnį kūreno akmens anglimis

nepažinojo latvijos tiktai butą

butą – kaip savo ranką pilvą ausį koją

ir jis netikėjo kad už savo koją teks sumokėti

išgirdęs labinantis

kaskart įsitempdavo striukas jo kaklas

sukdavo viską šalin akis ir veidą

ir kaktą

po juoda kepurše paslėptą

pilną sutrikusio žmogaus neteisaus tūžmo

jis nenorėjo mūsų matyti

mes buvom nakty šiugždantys žingsniai

pasalūnai jam įkandin sėlinantys

slapčia pakeičiantys trobos durų užraktus

mes augom jam už lango kaip kiemo medžiai

tik medžiai niekados nesibeldžia ir nebando patekt į butą

jis neatidarytų nė medžiams

bet jo nepaliko ramybėj

gerumu mandagumu arbata termose diakonija nuomos skolomis teismu ir policija

pensija ir socialiniu būstu

šiltu pragaru iš kurio jis mokėjo

vien tik pabėgti

kelios antklodės peilis

lengvai nuplėšiama pakabinama spyna

vieta nuo kurios iš tolo

matoma butas

pora tuščių labadien

nugirstas labaryt po pirmosios šaltos nakties

nė vieno labvakar

nauji kaimynai

baimė dėl gaisro

baimė dėl peilio baimės dėl lango iškulto

baimė

ar tai kas kalba

iš tikro sąžinės balsas

sniege

vien tik paukščių pėdos

kilogramams sėklelių paukščių lesyklose

dešimtiems peržiemojusių paukščių kasdien

vienas sudie

kaimynas veik kristus

mirė leduotą balandį gal dar ir kovą ar žiemą

daugiau nebesavas

pagaliau iš tikrųjų mūsų

sušalo tai mūsų malkinėj