Iš rusų kalbos vertė Nora Jazbutytė

Nuotrauka Daivos Daugirdienės

 

PROZOS MEISTRŲ LYRIKA

IVAN TURGENEV

(1818–1883)

Rašytojas gerai pažįstamas klasikine rusų literatūra besidomintiems skaitytojams. Kaip didis prozos meistras. Tačiau I. Turgenevo archyve randame ir puikių eilėraščių. Jie pasižymi muzikalumu, kai kurie tekstai išsiskiria savitu, artimu romansui skambesiu. Sukurti daugelį poezijos kūrinių autorių įkvėpė jo didžioji mūza, XIX a. Europos operos žvaigždė Pauline Viardot.

 

          Gėlelė

Ar teko tau tamsiojoj girioj,

Pavasarinėj žalumoj

Surasti kuklią gėlę svyrant?

(Tu – vienas žemėj svetimoj.)

 

Ji, vieniša, tavęs tik laukė

Žolės rasotos apsupty…

Ir savo pirmą kvapą tau tik

Pražydus troško ji paskirt.

 

Ir štai skini stiebelį trapų,

Prie švarko atsargiai segi

Su šypsena lėta, supratęs,

Kad rankoj gyvastį turi.

 

Ir vėl eini keliais dulkėtais;

Aplink – išdeginti laukai,

Dangaus alsiu karščiu užlieti.

Gėlė nuvyto jau seniai.

 

Juk augo ji tykioj paunksmėj

Maitinta ryto lietumi.

Jai pražūtingos kelio dulkės,

Kaitra jai gresia mirtimi.

 

Ir ką? Neverta jos gailėti!

Matyt, taip lemta buvo jai –

Nors mirksnį trumpą, bet žydėti,

Širdies tavosios priglaustai.

 

1843 m.

 

            Ėjau tarp stūksančių kalnų

 

Ėjau tarp stūksančių kalnų,

Palei skaidrias upes ir slėniais…

Ir šie vaizdai, – gerai menu, –

Kaskart kartojo man tik viena:

Mylėjau aš! Ir tu mane!

O visa kita – lyg sapne!

 

Dangus švytėjo virš manęs,

Šlamėjo lapai. Paukščių trelės…

Ir debesėliai vorele

Kažkur tolyn linksmai skubėjo…

Alsavo laime viskas čia,

Bet liko jai širdis kurčia.

 

Tad leidaus nešamas bangos, –

Tokias plačias tik jūra sergi!

Pritvinko sieloj daug tylos,

Gilesnės už džiaugsmus ir vargą.

Pats sau lyg mįslė aš buvau:

Pasaulį juk užkariavau!

 

Kodėl aš nemiriau tuomet?

Kodėl abu toliau gyvavom?

Kažkas lyg keitėsi kasmet,

Bet dovanų daugiau negavom

Didesnio gėrio už anas,

Palaimos kupinas dienas.

 

**

Iš kur atplaukia tyluma?

            Ir šauksmas tas iš kur?

Pavasariu alsuoja kas,

            Kvapais gimtų laukų?

O, siela mano, tarki, ko

            Pagailo tau staiga?

Koks širdžiai mielas ilgesys

            Užlieja lyg banga?

 

Pražuvo viskas, o dievai,

            Nykumas ir tamsa…

Bet tai, dėl ko verkiau kadais,

            Sunaikinau aš pats.

Netikėlis tarp panašių

            Užuomaršų kvailių,

Gėriuosi duženom savų

            Sparnuotųjų vilčių.

 

Ir vis gi jaudulio keram

            Širdis dar atvira.

Atrodo, aušta vėl ir man

            Ta nuostabi diena,

Kai ant pilkos, plikos šakos,

            Sultingas ir kvapnus,

Švelniuos, meilinguos spinduliuos

            Lapelis ima bust…

 

Tarytum atgimė širdis

            Ir verkti nebijau.

Į tamsią girią vėl ir vis

            Skubu aš vakarais…

Lyg meilė mūsų vėl gyva

            Ir jau naktis arti…

Prie vieno lango tuopa man

Vis linkteli kukli…

 

1844 m.

 

**

Kada ir švelnų, ir džiaugsmingą

Aš tavo žvilgsnį sugavau

Ir tą minutę stebuklingą

Blakstienas tavo bučiavau,

 

Kada tu kartais tyliai, droviai

Užsnūsdavai man prie širdies

Ir aš gėrėdavaus tavuoju

Grožiu pro šydą paslapties,

 

Kada mėnulis viršum sodo

Pakilęs švietė mums abiem,

Parimusiems prie lango, rodos,

Net ir kvėpuojantiems išvien,

 

Kada išsiskyrimo mirksnį

Beribę tuštumą jaučiau,

Tik virpančias rankas vis tyliai

Prie lūpų ir širdies glaudžiau, –

 

Nejau galėjau aš nujausti

Tada, kad mudviejų lemtis –

Palikt viens kitą ir nekęsti

Jausmų, kur liko užmaršty?

 

1843 m.