Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir jos leidykla „Hieronymus“ šiemet kvietė visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės knygos, dalyvauti meninio vertimo konkurse „Noriu versti“.
Konkurso tikslai – suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir gauti gebėjimų įvertinimą; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Buvo galima rinktis rinktis keturių kalbų tekstus, iš viso užregistruoti 15 vertimų: anglų (5), vokiečių (4), prancūzų (3) ir rusų (3).

Susipažinę su konkurso taisyklėmis, pasirinkę žemiau pateiktą tekstą ir savarankiškai jį išvertę, dalyviai vertimus galėjo siųsti iki gegužės 5 d. Gautus  vertimus ir ekspertų išvadas skelbiame LLVS tinklalapyje www.llvs.lt greta originalo, tad visi norintieji gali diskutuoti, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus. Vertimai yra žymimi skaičiais, dalyvių vardus ir pavardes žino tik organizatorius, nei publikai, nei ekspertams jie nėra žinomi.

Konkurso tekstai

Apie vertimo iš rusų kalbos teksto autorių:

Vladimiras Voinovičius (1932–2018) – ne tik klasikinės rusų literatūros tęstinumą, bet ir pasipriešinimą totalitariniams, imperiniams Rusijos užmojams simbolizuojanti asmenybė. Dar 7-ajame deš. pradėtas persekioti dėl satyrinio sovietinio „rojaus“ vaizdavimo savo kūriniuose ir kovos prieš žmogaus teisių pažeidimus SSRS. Jo kūriniai, patekę į užsienį, ten paskelbti ir išgarsėję, SSRS pradėti spausdinti tik savilaida. 1980 m. buvo priverstas emigruoti, gyveno Vokietijoje, JAV. 1990 m. po SSRS žlugimo pirmąkart apsilankė Rusijoje, nuo 2004 m. čia nuolat apsigyveno. Iki pat mirties buvo nuoseklus vis labiau į totalitarizmą linkstančios Rusijos valdžios kritikas, viešai smerkė Rusijos karus Čečėnijoje, 2014 m. pradėtą Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir kitus režimo nusikaltimus.

Antiutopiniame romane „Maskva 2042“ (1986), kuriame vaizduojama romano herojaus kelionė į ateities Rusiją, V. Voinovičius, daugelio vertintojų manymu, pranašingai numatė naujojo  totalitarizmo link besiritančios Rusijos istorijos raidą, ir net kai kurios romane pavaizduotos realijos spėjo persikelti į tikrovę anksčiau negu 2042 m. – tarkim, saugumo struktūroms tarnaujančio, valstybės valdininku virtusio cerkvės vado tėvo Zvezdonijaus paveiksle nesunku atpažinti dabartiniam režimui tarnaujantį patriarchą Kirilą, o maniakiškai valdžios įsikibęs romano personažas Genealisimas, be kitų diktatorių, primena V. Putiną.

V. Voinovičiaus visu gyvenimu atliktas žygdarbis tuo reikšmingesnis, kad rašytojas priešinosi ne tik žmoniškumą trypiančiai oficialiai savo šalies valdžiai, bet ir daugelio imperinei, šovinistinei jos propagandai pasidavusių bendrapiliečių, neišskiriant didelės dalies inteligentų, nuomonei. Tokiame kontekste, kai aplink nedaug tėra bendraminčių, dar didesnę pagarbą pelno V. Voinovičiaus blaivus, įžvalgus protas ir ištikimybė sąžinės balsui.

KONKURSO „Noriu versti 2022“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, nepaskelbę nė vieno verstinio kūrinio ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla.
2. Vertimas privalo būti atliktas savarankiškai ir kitų asmenų neredaguotas. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas nėra skirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimą. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
4. Registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, konkurso dalyvis automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti savo vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono numerį, miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą, savo amžių. Taip pat prašome parašyti, ar esate dalyvavę šiame konkurse anksčiau. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: specialybė, užsiėmimas (darbas/mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc.) dokumentu.
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, nusiunčia jo autoriui patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertei, juos žinos tik organizatorius.
8. Kol vertimai skelbiami ir aptariami tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu, tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį ir formą, ar tekstui suteikta tinkama lietuviška išraiška.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. pašto adresu hieronymus.leidykla@gmail.com. Tokiu atveju vertimas iš konkurso tinklalapio pašalinamas.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. LLVS neįsipareigoja pateikti dalyviams individualių recenzijų.
13. Jei keli vertimai vienodai geri, gali būti skelbiami keli laureatai.
14. Jei nė vienas vertimas nėra pakankamai geras, laureatas nebus renkamas.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
17. Jei paaiškėja, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs ir paskelbęs bent vieną kūrinį arba išvertė konkurso tekstą padedamas kitų asmenų, jis netenka laureato vardo.
18. Organizatorių sprendimai galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Draudžiama kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – ir originalus, ir vertimus.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ir jos leidyklos tinklalapiai www.llvs.lt ir www.hieronymus.lt

Projektą iš dalies finansuoja