Pēters Brūveris. Eilės

Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas

Pėteras Brūveris (1957–2011) – poetas ir vertėjas. Gimė Rygoje, mokėsi Latvijos valstybinėje konservatorijoje, dirbo įvairiuose spaudos leidiniuose. 1997–2009 m. išėjo devyni P. Brūverio eilėraščių rinkiniai: „Juodas strazdas, raudonos vyšnios“ (Melnais strazds, sarkanie ķirši), „Gintaro kaukolės“(Dzintara galvaskausi), „Sėdėjau parke ant suolo“ (Sēdēju parkā uz sola), „Gėlės pralaimėjusiems!“ (Ziedi zaudētajam!), „Myli mane Dievas“ (Mīl mani Dievs), „Kalbos peizažas“ (Valodas ainava), „Už stiklo“ (Aiz stikla), „Dvylika metimų“ (Divpadsmit metieni), dešimtasis – „Mokausi rašyti“ (Mācos rakstīt) – išleistas 2014 m., po mirties. Dažnoje P. Brūverio knygoje jo paties eilėraščiai spausdinami drauge su jo vertimais (Latvijoje poezijos vertimus linkstama traktuoti kaip lygiavertę poeto kūrybos dalį). P. Brūveris vertė iš vokiečių, tiurkų (azerų, turkų, tuvių, Krymo tororių, mūsų karaimų ir kitų) kalbų, bet ištikimiausiai – iš lietuvių. Taip pat džiugiai rašė ir eilėraščius vaikams, ir žodžius muzikos kūriniams. Baltijos Asamblėjos premijos laureatas.

Lietuviams P. Brūveris – bičiulis ypatingas. Mirė 2011 m. Ventspilyje. Mirtis buvo netikėta. Liko jo parengtos šiuolaikinės lietuvių poezijos antologijos rankraštis.

Vertėjas

Įžangos vietoje

Andrejui Irbei

Įžangos vietoje jūra, žuvų šešėliai gintaro

atspindžiuos, geliantis vėjas virš akmeninių

eldijų, toliau čiobrelių paklotė ligi ženklų,

paliktų ledynų ir mėlynų mamutų, ženklų,

dabartės aptrauktų kerpių ir Laiko.

Pirštai bando užčiuopti, sukruta lūpos,

dar bevardis paukštis nutupia ant peties; ei,

pleikias bangelės per kriauklikes, atsikratytas

sraigių, per kiaušinius, žingsnių nesumaigytus,

ir sūrus mirgesys ant pakrantės aštrių žolių

pirmąsyk susieina su mūsų dar tokiom tolimom

akimis.

Baltas drugelis į plaukus įsivelia, juodas

vabalas perbėga per kraujaraudonės žaros

nutviekstą žastą,

ir Dievas tebėr vis čia pat, taip arti,

kad nėra jokio reikalo jo besišaukti.

* * *

žvelgi laukan kaip sekas Laikui

sunokt sunykt skutais suplyšt

išbirt ištirpti išsilaistyt

paskiau ilgai ilgai dar lyt

žvelgi laukan kaip sekas Laikui

garuoti džiūt trupėti gvert

drėgnų blakstienų lynu laipiot

it sniegui žemėn susigert

žvelgi laukan kaip sekas Laikui

tai krist tai krikt regėt ir žūt

vis lėkt vis bėgt ir kliegti klaikiai

žaltvykslėm blykčioti ir pūt

Palydos

sparnais pavasnodamas k a m v i s a t a i m a n,

siūbtelėjo virš kraigo

eglių ūksmėj ir toliau

per apėjusį vilkdalgiais miško ežerą,

kur su karalių aukso karūnom žaidžia žuvytės,

o dumsiai apniukusiam veidrody

amžinybės ėjuonys-atėjuonys debesys stebesys… tenai, kur

„ten“ įsilieja į „šen“, kur nebevalia

klausti k a m v i s a t a i m a n;

bet prisiminimams imant sunkėt,

kaip magnetas ištraukia juos ir iššviečia

iš sutemusių pripratimo veidrodžių,

ir, amalgamai skausmingai suvirpsint,

išnyra v i s a t a i.

šis stalas, šios lentynos, šis teleskopas,

šis paklotas, atkovotas iš kritusių gulbių ir

bučinių herbariumo,

šios lubos, šios riešutų kietumo užgaidos,

šios sijos, šie draugai, žodžio nepratariantys,

šie juodai įrėminti veidai ir šios smėlyje rašytos eilės,

šis savo-uodegą-gaudančio-šuns-prakaitas…

dar kartą sparnais pavasnodamas k a m v i s a t a i m a n,

palikdamas pirštų atspaudus

it pavargėlių geografiją

ant tuščio suskeldėjusio eterio butelio…

Ant Aismarių kranto

Krantas. Bangelių dryžiai

Tilsta ramiai.

Už mūsų – pasviręs kryžius

Šakų tankmėj.

Tavo saulėtos lūpos,

Tavi regesiai naktiniai…

Bangų žalesoj supas

Skenduolių plaukai šilkiniai…

Krantas. Debesys laikos

Vėsūs ir abejingi.

Baisiai gaudžiančio laiko

Klausos garnys apstingęs.

Vikrios vikingų valtys

Vėjuotuos veidrodžiuos skrieja.

Miglai sklaistantis, baltos

Ritasi vėlės alėja.

Užgesę notangų žingsniai.

Kaip čia iš tikro būta?

Žvirgždukai nuo mano žvilgsnio

Po liepų karna pagludo.

Nebezvimbės prieštvaninės

Iš gintaro luito musės.

Pjautuvais šikną dabinas,

Į Lietuvą taikos katiušos.

Ir vien teišvysi šičia:

Antkapiai jų išniekta1,

Genių sausose pušyse –

Penkiakampių prikalinėta.

Bet kokios ten marios

Ryškėja per juodą vėją?

Žmogus gali tiek, kiek gali,

Paskum ateina skundėjai,

Kur dievui svečiam kaip dėlei

Leis prie širdies prisiknoti, –

Kraujaraudonės strėlės,

Ir Šiaurės pašvaistė kaitina protą.

Žmogus gali tiek, kiek gali…

Tūkstančius nušlavė maras.

Su auksiniais laumės žirgeliais

Skrieja per girią rajos nemarios…

Po gandro sparnais taip sunkiai

Du regračiu leidžias ir kyla.

Es milēi ten, ter kadden men

Etbaudinna prūsiskai bilā2.

Krantas. Tau užanty mėlas

Žalktys išmintingai rangos.

Šviesa gintarinė liejas

Nuo kryžiaus rūdijančių rankų.

Grįžtant į Prūsą

gintaro kaukolių ãtspindis Aismarių vilniuos

strėlėms rytinėms suvarpius naktį

tamsai lašnojant nuo šakų pirštgaliukų akims iš-

verkiant chtonizuotą užmaršties druską

buldozeriams artėjant užaugusiuos ežeruos su-

tvinksint širdies raiste aklungys muša taktą

sukas pūkų kamuolin ir mažomis akiūkštėm

į tolį dar žvelgia kiek gali, kol žvilgsnio pritrūksta

žvi̇triai žuvėdrai ūmai švystelėjus

dėl negrįžties ilgi kariauta karai

pirštas ant dulkino stiklo

kryžių nupiešia ir stingsta tartum kablys

kraujuoja iš jo pavasaris

kiek čia gali̇̀ dažyt

sausas džiovos kosulys

iš iš iš

visąlaik iš

ir nieko nėr šiapus
1 Dabartiniai Kaliningrado srities gyventojai nuo antkapių linkę nudaužyti ankstesnius vokiškus užrašus ir jų vietoje iškalti savo rusiškus.(Aut. past.)

2 Aš myliu tave tik (tada), kai mane // Pažadina prūsų kalba. (prūsų k.) (Aut. past.)