Toms Treibergs. Eilės

Iš latvių kalbos vertė Dominykas Norkūnas

Tomas Treibergas (g. 1985) – latvių poetas, žurnalistas, aktorius, kritikas. Latvijos kultūros akademijoje studijavo audiovizualinę kultūrą, vėliau Latvijos universitete baigė teologijos studijas. Latvijos televizijos žurnalistas, laidos „Kultūros žinios“ redaktorius. 2004 m. kartu su rašytoju ir dailininku Svenu Kuzminu įkūrė etiudų teatrą NERTEN, abu yra vieninteliai teatro aktoriai ir režisieriai. T. Treibergas verčia poeziją iš anglų ir rusų kalbų, iliustruoja knygas vaikams.

Du pirmieji jo poezijos rinkiniai „Šviesos aplinkybės“ (Gaismas apstākļi, 2012) ir „Karštinė“ (Drudzis, 2015) buvo nominuoti Latvijos literatūros metų premijai.

Šiai publikacijai atrinkta eilėraščių iš trečiosios poezijos knygos „Tankmė“ (Biezoknis, 2019).

Vertėjas

* * *

Jau lyg ir metas gultis –

o aš vis sėdiniuoju apačioj, sode,

prie stalo.

Šviesa išsėlina it gydytojas,

ką tik pranešęs blogas naujienas.

Kažkur šalimais riejasi dvi moterys,

o gal kliegia sužeistas paukštis.

Veikiausiai taip ir bus: tyla niekados

neišlydi sutriuškinto kūno.

Iškeliu smilių, tarsi

norėčiau pasakyti ką be galo svarbaus.

Tačiau žodžiai kaip visad uždelsia.

Jie turškiasi marmuro baseine,

kur vietoj vandens

vilnija šviesa.

* * *

Išvartyti kelio ženklai nepadėjo

pasiklysti – kelią vis vien radau.

Patalai vėsūs. Kaip ir krosnis

ar plytėlė, užkrauta

„Liesmos“1 numeriais.

Džiovintų žolelių ryšulėliai

vos pastebimai virpėjo skersvėjy.

Skersvėjy, kuris kilo

visai ne dėl pravirų langų

gretimam kambary,

skersvėjy, kuris tiesiog

pats atsidangino.

Elektrą jau buvo galima užmiršti.

Regėjau, kaip šviesa apleidžia

horizontą ir obelys virsta

mitiniais žvėrim.

Nors taip šąlo, kad mano paltas

pakirdęs išbėgo laukan

ir glaustės prie pašto dėžutės,

ši naktis buvo visų trumpiausia.

Po jos – visų trumpiausia

diena. O tada – dar trumpesnė naktis

ir dar trumpesnė

diena.

Rudenė Latvija

Mokyklinukai,

naminukai.

Šunys. Kitapus tvorų.

Apyniai želia aplink

nepabaigtą namą.

Balta duona kišenėj,

matyt, vogta.

O gal ir ne.

Internetas paklūsta.

Sujungia tave su

buvusiom.

Kareivio figūrėlė

ant fortepijono.

Dėlionės detalė

purvyne.

Nepažįstamojo

gimtadienis.

Nemalonus taksistas.

Menkavertis filmas.

Netinkamai panaudotas

aukštos kokybės popierius.

Rytmečio kvapas.

Vakaro kvapas.

Vietinis rajono

laikraštis.

Ir vėl blogos naujienos.

Gaisras prie uosto.

Persimetė kiton krantinėn.

„Kurion?“, klausia keleiviai,

„Kurion? Kurion?“

Gretimais nuaidi

priekaištai dėl elgetavimo,

bibliotekai negrąžintų knygų

ir susivijusių meškerių.

„Niekada nevažiuosiu

į šitą rajoną“, pareiški man.

„Tu jau esi ten lankiusis. Sapne.

O mes – drauge su tavim.“

Tada peiliu subadai močiutės

termoforą – rudenė Latvija.

Vieta, kur atsidurti nieks nebenori.

O jei ir nori, tai negalvoja

apie šią kaip apie

Latviją.

„Pakelkit rankas, kas išsaugojot

savo šeimų fotoalbumus!“,

sušunka valsčiaus kultūros namų

vedėja.

Tačiau salėje

ji vienut vienutėlė.

Artimiausioje degalinėje

užgęsta šviesos.

Pakrantės name kažkas

užveda motorinę valtį

ir narsą.

Akmenys nesitraukia.

* * *

Imu nujausti, kad nutiks kažkas

negero.

Tarsi skrydžio metu, kai staigi turbulencija

priverčia iš naujo pasverti gyvybės kainą.

Praeiviai atrodė įtartini,

gatvės – pergrūstos, moterys –

nelaimingos, vaikai – ašaroti,

vyrai

vyrai

vyrai

vyrai be veidų,

visai kaip toje haliucinacijoj,

kurią regėjau vaikystėje.

Staiga ėmiau nujausti, kad nutiks kažkas

negero.

Mirties baimė turbūt

pirmiausia yra skausmo

baimė…

Ji man – kaip žnyplės išminuotojui,

ieškančiam teisingo

laido.

Dar labiau gąsdina

mintis, kad tokio laido

veikiausiai išvis

nėra.

* * *

negalėjai atidaryti durų

užsnūdai

sapnavai sapną

laužyta švedų kalba

prie tavo namų

kur džiūva skalbiniai

moteris lyg iš Bridstrupo2 karikatūrų

valgo nuo žemės

nepakeli akių į langą

šaldytuve dygsta

pernykščiai kiaušiniai

galiausiai

atvyksta ugniagesiai

ir pasiprašo vidun

kiek sušilti

niekas kitas

į juos rimtai nežiūri

netgi tada

nepakeli akių

į langą

veiksmas nutrūksta

niekam šiandien tu

nereikalingas

rytoj – taip pat
1 „Liesma“ (liet. „Liepsna“) – sovietmečiu Latvijoje leistas jaunimo žurnalas. (Vert. past.)

2 Herluf Bridstrup (1912–1988) – žymus danų karikatūristas, sukūręs apie 5 000 karikatūrų apie politiką, socialines problemas, Antrąjį pasaulinį karą ir kt. (Vert. past.)